Malo objašnjenje otvaranja i čišćenja

Step by step uputstva za izvođenje radova.
User avatar
ARTHuR
Član foruma
Posts: 2610
Joined: Thu Feb 15, 2007 23:24
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Malo objašnjenje otvaranja i čišćenja

Post by ARTHuR »

Pre nekih 10+ godina sam na Sezamu za grupicu Magick (Ojha gazda Saint Discordiane!) napisao nikada dovršeno uputstvo za izvođenje velikog rituala priziva / posvećenja pod okriljem jupiterskih sila, koje se zadržalo samo na izvođenju pentagrama i heksagrama, iako je ambicija bila veća.

Za sada, okačiću redom, kako ih prelistam i revidiram, te stare odlomke teksta koji su se sačuvali, koliko je god moguće u hronološkom redu, kako se izvode, a koliko mogu i dopuniću tekstove da budu što koherentniji. Nadam se da će da budu od koristi kako početnicima, tako i iskusnijim ritual-freakovima. Pošto se ova strana rada do sada na forumu donekle zapostavljala, nije loše da ovo imamo, a netje se baci. :bole:

Ako neko ima dodatke, primedbe i koješta, dobrodošao je, a i da nije, teško da mogu da ga sprečim. :buahaha:
Shine! Shine!
The lights of good works shine!
The watch before the city gates...
User avatar
ARTHuR
Član foruma
Posts: 2610
Joined: Thu Feb 15, 2007 23:24
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Malo objašnjenje ... KRST (1)

Post by ARTHuR »

» The Hall is first purified by the banishing rituals of Pentagram and Hexagram.
Next by Fire and by Water. {190}«


"Dvorana se prvo pročisti terajućim ritualima Pentagrama i Heksagrama....
Potom Vodom i Ognjem."

Ovo je neophodan deo svakog rituanog, i ma kog drugog magičkog rada. Rituali Pentagrama i Heksagrama predstavljaju samu osnovu sveukupne Magike. U njima je sažeta sva suština svih ostalih radova, ukratko, i u koncentrovanom obliku. Ova dva rituala su zasnovana na sledeća 3 postupka:
1- Pozivanju na vrhovni princip
2- Obezbeđivanju "čistog" fizičkog, emotivnog i mentalnog prostora za dalji rad
3- Uravnotežavanju tako pripremljenih elemenata
Prvi deo se izvodi pozivanjem na neku od kabalističkih formula uravnoteženja suprotnosti, a u Pentagramu je to Krst koji preklapa Nebo i Zemlju, Aktivni i Pasivni princip, Muško i Žensko u centru zbivanja, magovoj Ego - svesti. U Heksagramu je to Formula IAO, Izida, Apofis, Oziris, dakle, formula uskrsnuća i inkarnacije. Obe formule imaju isto suštinsko značenje, iako predstavljaju naizgled različite procese....
Ovde ćemo sada objasniti Formulu Krsta, predstavljenog kao uravnoteženje Drveta života.
Kabalistički krst se izvodi na sledeći način:
1- Rukom se iznad glave dotakne zamišljena sfera blještave svetlosti, i vibrira se Formula: ATEH
2- Dotakne se pleksus i vibrira formula: AIWASS
3- Dotaknu se genitalije i vibrira MALKUTH
4- Dotakne se levo rame i vibrira VE GEBURAH
5- Dotakne se desno rame i vibrira VE GEDULAH
Prekrste se ruke tako da dodiruju suprotna ramena i vibrira se formula: LE OLAM AMEN.
Ovako smo uspostavili u vizualizaciji blještavi svetlosni krst, koji probija naše telo, sa centrom u grudima.
Ovaj ritual je do sada nebrojeno puta objavljivan, i ja sam ga okačio u jednoj od poruka u confu.... No ovde imam nameru da mu zađem u creva, jer kako je Krouli rekao: "Ko ne shvata ovaj kamen mudrosti, i koristi ga samo kao stredstvo za teranje i zaštitu, ne zaslužuje ni da ga poznaje." U njemu su sadržane skoro sve ostale magičke tehnike, kao zametci....
Pre svega, u prvom postupku su sadržani:
a) Vizualizacija
b) Pozivanje na Vrhovnu stvarnost
c) Magičko vibriranje
d) Uživljavanje, identifikacija
e) Predaja i širenje svesti
Prvo, vizualizacija je jedna od osnovnih magičkih, a i mističkih tehnika koja podrazumeva koncentraciju i potpuno usmeravanje pažnje na izvesnu alternativnu realnost koju doživljavamo drugim čulima, različitim od fizičkih. Prostim razvijanjem vizualizacije, čovek može da dođe do astralnog viđenja (prozorljivost je hrišćanski termin), jer se u toku koncentrisanja na neku umišljenu sliku nauči vremenom da se pažnja prebacuje sa fizičkih čula na "unutrašnja". Taj proces je spontan, i veoma ga je teško isforsirati. Najlakše se postiže ako postoji stvarna zainteresovanost, radoznalost za ono što se vizualizira. Dakle, nije dovoljno zamisliti sliku kugle nad glavom i krvavim naporom se boriti sa sopstvenim podivljalim umom da ne skače na druge ideje i pomisli, te tako odvraća pažnju sa željenog cilja. Najbolje je stvarno želeti sa se spozna suština te nebulozne ideje koja je simbolizovana sferom i rečju ATEH, koja na hebrejskom znači TVOJE JE.
Tu dolazimo do tačke dva, jer ko je to kome se obraćamo? Ono, Onaj, Ona, ili šta god već, ali ono najdublje i naj naj naj, sa čime želimo da se sjedinimo, bilo to u nama ili van. To znači da je cilj ukupnog rada, uz malo sreće i otvorenosti samim uživljavanjem moguće ostvariti i u samom startu.
Tačka tri pokriva široku oblast vladanja energijom. Vibriranje je neraskidivo povezano sa kontrolom disanja. Zamislite kako sve oko vas odzvanja od brujanja koje proizvodite duboko u grlu, i pri tome što više oslobodite grlo, grudi i dijafragmu da bi celo vaše telo treperilo od zvonjave vašeg glasa. Da biste stekli predstavu na šta taj unutrašnji doživljaj treba donekle da liči, izvedite sledeći experiment: uzmite običnu viljušku, što težu, to bolje, a najbolje ako je srebrna. Stavite dršku među zube i onda je lagano udarite nekim tvrđim predmetom tako da zazvoni. Vibracije će se preneti na vaše zube i kosti glave, tako da će vam u ušima odzvanjati nalik na crkvena zvona. Sličan doživljaj, samo dublje, niže frekvencije i uz veće treperenje bi trebalo da izaziva i vibriranje magičkih formula. Veoma poželjan nusefekat vežvanja vibriranja, a i vrlo potreban za oslobađanje što veće energije je dubinsko opuštanje neuromišićnih tenzija i blokada, koje u nekom momentu može da bude i trajno. Kamo sreće :))))
Tačka četiri, uživljavanje, označava postupak identifikacije sa idejom koja se priziva. U slučaju vrhovnog principa, teži sa ka Bogu, Istini ili čemu već... Sam pokušaj da se poistoveti sa nečim o čemu je maltene nemoguće imati pravu predstavu je sumanut i baš stoga potreban. To je kao pokušaj da se podignete za sopstvene pertle, ili okačite zubima za vazduh. No, uspeva, i svaki put nas ta težnja vodi sve dalje, sve dublje. Svoju prvu astralnu projekciju sam doživeo upravo tako. Naprosto sam težio u vis, i spontano se desilo. Pravi rezultat je potpuna predaja, tačka pet.
Kada se to dogodi, kada se potpuno prepustimo, svakodnevni identitet nestaje, i dolazi do dublje duhovne spoznaje, do prosvetljenja.
Dakle, već sama prva tačka kabalističkog krsta nam omogućava sve što je krajnji cilj duhovnog rada...


Nastavak sledi... objašnjenje inteligencije AIWASS. Molim podpitanja, sve što vam je nejasno, objasniću...

PSEUDOGURU :))))

PS. Ovaj kraj je kao i sve ostalo, napisan '96-te, iz sentimentalnih razloga nisam menjao potpis.
Shine! Shine!
The lights of good works shine!
The watch before the city gates...
User avatar
ARTHuR
Član foruma
Posts: 2610
Joined: Thu Feb 15, 2007 23:24
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Malo objašnjenje ... KRST (2) - Aiwass

Post by ARTHuR »

U ovom delu osim mog osnovnog objašnjenja sam ostavio i tadašnja pitanja i odgovore, jer pomalo pojašnjavaju stvar.
Tekst je pre par meseci malko dorađen povodom smrti Čarlsa Bernera, pošto je u prvoj verziji pisalo da je živ. Osim toga, pominje se Heruvim Orao, koji je pomenut u ukupnom tekstu rituala Jupitera koji sam pomenu, nisam hteo ovde da sečem, jer ako bude interesenata, može sve da se dovede i do kraja, i da neko konačno izvede i taj monsterRitual.
___________________________________________________________________________________
Drugi korak u Kabalističkom krstu je da se povuče rukom traka svetlosti do pleksusa, i tu se vibrira AIWASS.
Ovde treba da se objasni ko je i šta je AIWASS. U ranijoj verziji rituala pentagrama ovaj korak se preskakao, tj nije ga ni bilo, a ruka se nije spuštala do dole u sledećem koraku, već se na pleksusu vibriralo MALKUTH, što je sledeći korak. U novoj verziji ruka se spušta posle pleksusa do genitalija, a u vizualizaciji traka svetlosti ide od visoko iznad glave do daleko ispod nogu.
A. Krouli je napravio revolucionaran obrt u magičkoj tradiciji, proglasivši početak Novog AEona, što podrazumeva potiranje formule tzv. Umirućeg boga, otelotvorene u monoteističkim religijama. Suštinsko značenje je da je evolucija čovečanstva stigla dotle da izvestan broj ljudi, koji su dosegli taj duhovni nivo, više ne moraju da u svom razvoju ponavljaju priču o umiranju i uskrsnuću, tj, smrt se više ne doživljava kao katastrofalan događaj, već kao deo kontinuiteta inkarnacija. U lancu rođenja i umiranja najveći problem je činjenica da se sećanja na prethodne inkarnacije gube pri svakom rođenju, tj u periodu od prva dva meseca, kada se počinje da preusmerava pažnja ka fizičkom svetu. Promena u svesti čovečenstva je već prilično vidljiva, pojavilo se mnoštvo tehnika koje su lako dostupne javnosti, a kojima se doseže sećanje na prošle živote, kao i spoznaja o duhovnom kontinuitetu i besmrtnosti istinskog identiteta jedinke. Čak su neke od tih teorija počele da bivaju prihvaćene u svetu prirodnih, pozitivnih nauka, kao što je fizika. Naučnici kao što je Fritjof Kapra, Albert Ajnštajn, Hajzenberg i mnogi drugi, otvoreno su inkorporirali ta shvatanja u svoje teorije o postojanju materije. Takva shvatanja su postojala i u prethodnom eonu, ali je otvorenost komunikacija i masovno obrazovanje donekle podiglo globalnu svest čovečanstva....ranije su bila izolovana, ograničena na elitu.
Novi eon donosi i prestanak dominacije monoteističkih religija, a najpre Hrišćanstva. Za Islam će biti potrebno malo više vremena, baš zbog neobrazovanosti masa. (EDIT: E jesam bio šovinista i nacional-idealista, kao da mi nije bilo jasno koliko smo nepismeni i dan-danas!)
Naravno, postoji još uvek ogromna većina ljudi koja nije dosegla taj nivo duhovnog razvoja. Najbolji primer je sama naša okolina koja dobrim delom nije još dosegla ni do stvarnog poimanja hrišćanstva, i još se nalazi na nivou Starog zaveta, a bogami i paganštine, iako se nominalno proglašavaju za pravoslavce.
AIWASS je inteligencija koja je Krouliju 1904. u Kairu diktirala Knjigu Zakona, ključno delo oko kojeg je ispreo svoje učenje. Ne može se lako reći da li je u pitanju Božanstvo, čovek koji je daleko prevazišao ljudskost i postoji na potpuno drugoj ravni manifestacije ili je nekakav anđeo ili ko zna šta. Sam AIWASS nije dao Krouliju mnogo materijala o tome, iako se objavio kao glasnik egipatskih božanstava, i lice koje prenosi otkrovenje čovečanstvu preko proroka, Kroulija, nalik na način na koji se Muhamedu objavio Gabriel, anđeo božji.
Kroulijeva istraživanja su ga povezala sa starim božanstvima kao što je SET, ISTAR, ASTAROT, dakle i SATAN. On je dao potpuno novo tumačenje Đavola. Ideja monoteističkih religija postulira postojanje dobra i zla kao nepromenljive činjenice. Novi eon donosi prihvatanje tamne strane ličnosti kao nešto neizbežno za duhovni razvoj. Za Hrišćanstvo je tipično bilo negiranje strasti, što je dovodilo ljude u iskušenje. THELEMA, novoeonska religija prihvata i koristi tamnu stranu ličnosti, te samim tim eliminiše pojam iskušenja kao zabludu. Naravno, to ne lišava čoveka lične odgovornosti, već mu je baš stavlja u ruke, bez delegiranja takozvanim duhovnim autoritetima, dogmi i zapovestima. Jedini etički zahtev THELEME (grčka reč koja se prevodi najbliže kao Istinska volja, u modernom grčkom, viša sila, božja volja, usud) je da sledimo sopstvenu Istinsku Volju, koja je definitivno različita za svaku jedinku. Jedino zlo je mešanje u tuđu volju, tj. negiranje tuđe individualnosti. Dve ličnosti ne mogu da imaju istinsku volju koja se sukobljava sa onom drugom, moguće je samo nepoznavanje te činjenice, i greh ograničavanja sebe i drugih. Dakle, jedini zahtev je da otkrijemo tu volju i sledimo je, sprovodimo. Onaj ko to radi, ostvaren je čovek. Ko mu se suprotstavlja, zaludan je, i ne poštuje sopstvenu istinsku volju, jer bi je inače sprovodio, a ne bi se zamajavao drugim. Ova postavka jednom za svagda eliminiše lažne autoritete, i postavlja potpuno nov moral. Znimljivo je i da kroz moderne teorije nastale u noesajentološkom miljeu dolazimo do skoro iste stvari, samo se tu jasno pokazuje da je ograničavanje sebe i drugih urzok manifestacije fizičkog sveta. No o tome na drugom mestu, u nekom od razglabanja na temu Lila teorije koju su postulirali saradnici pok. Čarlsa Bernera.
Naravno, daleko smo od globalnog ustanovljavanja ovih zakonitosti, i proći će još mnogo vode (Dunavom ispod Savskog mosta :))))) dok stare religije ne oslabe toliko da ne budu u stanju da nameću svetu svoje moralne norme. No, oni koji shvataju, mogu za sebe da koriste novoeonske principe i tehnike i da neuporedivo brže napreduju.
AIWASS je danas na dubljim astralnim ravnima ustoličen kao duhovni vodič čovečanstva, i stoga ga je Krouli postavio u centar Kabalističkog krsta. Bar tako stvari izgledaju onima koji su prihvatili Knjigu Zakona kao manifest Istine koji danas važi. U svrhu razmatranja ukupne Magike, ovde polazimo od takve prerpostavke, iako ona ne mora za sve da bude ideološki prihvatljiva. Mežutim, tehnički je savršeno upotrebljiva, a ako neko ima išta protiv na ideološkoj ravni, može umesto Aiwassa da postavi u centar krsta koga god hoće, čak i Svetog anđela čuvara ma čijih fekalija. I to je savršeno legitiman stav, ako li samo taj ko ga koristi vidi nešto korisno u njemu.
O ovome može još mnogo da se piše, ali o tom po tom... tj uz nastavak tekstova. Kad god se u nekom delu rituala bude pojavila neka referenca na novi AEon, ja ću je istaći, a ko ima otpor prema ovome, može taj deo i da eliminiše iz svoje prakse.

Satan Hagiograf


-===============================
Grupa magick, od sky.story
(33627) Uto 26/11/1996 18:27, 348 chr (R*S)
---------------------------------------------------------------------

Ovako:
Ko/sta je 'Eagle Kerub of Jupiter'?
Odakle i zasto AE na potetku tremina 'AEon'?
Da li je Aiwass dao ikakve podatke o drugima slicnim njemu? (pod uslovom
da takvi postoje) Na koji nacin je diktirao Knjigu Zakona? Sta sam Krouli
kaze o tome na koji nacin je on percepirao Aiwassa?

Ocekujemo nastavak ucenja :)

-------------------------------------------------------- 33627 --


===============================
Grupa magick, od ndreadnought
(33796) Čet 28/11/1996 00:17, 1694 chr (R*S)
Odgovor na poruku 33627, sky.story, Uto 26/11/1996 18:27
---------------------------------------------------------------------
-> Ovako:
-> Ko/sta je 'Eagle Kerub of Jupiter'?

Daklem, ovo sam htio objasniti mnogo kasnije, ali.... Radi se
o simbolu koji je za ovu priliku izvađen iz sistema tzv. Enohijanske
magike. U zapadnoj hermetičkoj tradiciji to je vrhunac magičkog
znanja i umeća. Hmmmm. Ova tradicija nije jedina zapadna tradicija,
nego predstavlja sintezu masonskih znanja sa starim paganskim
misterijama, helenskim učenjem o elementima itd... U pitanju je
veoma elaboriran i sistematiyovan sistem, u koji imam nameru da
zađem na kraju ove priče.... (trebaće mi par godina :))))))

-> Odakle i zasto AE na potetku tremina 'AEon'?

Naprosto Latinska transkripcija grčke reči eon.

-> Da li je Aiwass dao ikakve podatke o drugima slicnim njemu? (pod
-> uslovom
-> da takvi postoje) Na koji nacin je diktirao Knjigu Zakona? Sta
-> sam Krouli kaze o tome na koji nacin je on percepirao Aiwassa?
-> Ocekujemo nastavak ucenja :)

Dao je delimično. Naime učitelji kao on se smenjuju po
Aeonima. Ima ih. Ali dosezanje do njih je......uf. Daću celu skalu
stepena ostvarenja po sistemu Zlatne Zore i Argentum Astrum, in
time....
AIWASS je diktirao Krouliju knjigu 8, 9, i 10 Aprila 1904. u
Kairu, u hotelskoj sobi, svakog dana od 12-13h. Nalazio se iza
prorokovih leđa, a on nije imao vremena da se okreće da bi uspeo da
napiše knjigu koju je ovaj diktirao velikom brzinom. Činilo mu se da
je u pitanju neka vrsta astralne materijalizacije, kojoj u to vreme
nije pripisivao veliki značaj. No knjiga mu se kasnije nametnula, i
vodila ostatak njegovog života.
Nastavak učenja sledi.... soon, very soon...

Diaboloid

-------------------------------------------------------- 33796 --
Shine! Shine!
The lights of good works shine!
The watch before the city gates...
User avatar
ARTHuR
Član foruma
Posts: 2610
Joined: Thu Feb 15, 2007 23:24
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Malo objašnjenje ... KRST (3)

Post by ARTHuR »

Nastavak, mislim da je ovo netaknuti original:
----------------------------------------------------------------


Treći korak u ritualu Pentagrama, tj. u njegovom prvom delu, kabalističkom krstu je pokazivanje na MALKUTH, Kraljevstvo. Dakle, do sada izgovorene formule znače: Tvoje je Aiwass, Kraljevstvo. Ovo kraljevstvo je isto ono o kome Hrist u Novom Zavetu kaže: Telo vaše je Kraljevstvo Božje. (Velika slova su namerna.)
Ovim smo uspostavili koplje blještave svetlosti koje probada naše telo odozgo do dole, i na obe strane može da ide do u nedogled. Na tri mesta gde smo vibrirali formule, nalaze se svetlosne kugle neprecizno definisanih granica, ali 10-tak Cm u radijusu. Celo koplje, kao i te kugle pulsira, vibrira od energije koja prožima univerzum.
Idealan rezultat dovde opisanog dela rituala je centriranje svesti u središnjoj uspravnoj osi najbolje na nekoj od pomenute tri tačke. (Ko uspe da se centrira u Malkhutu, svaka mu čast!).
U vizualizaciji Malkhut je sfera koja delimično obuhvata stopala, a delimično tle ispod njih. Ruka u tom momentu pokazuje sa genitalija na dole, ka stopalima. Ovim postupkom smo uravnotežili Nebo i Zemlju, Duh i Materiju, centrirajući se u prosvetljenoj svesti koja je na sredokraći. Ove tačke imaju punu analogiju sa Hindu čakrama, respektivno Sahasrara, Anahata (ili ponekad Surja), Muladhara. Ostale čakre se pominju u nekim drugim ritualima. Posebno ću kasnije objasniti analogije celog kabalističkog Drveta života, na kome se zasniva kompletna magokabalistička praksa.....

Ajd do re....
--------------------------------------------------------
Daklem ovako:

Nastavak kabalističkog krsta se izvodi dodirivanjem desnog ramena gde se vibrira VE GEBURAH. Ovo na hebrejskom znači Moć. Zatim se dodirne levo rame i vibrira VE GEDULAH (Slava). Tako smo dobili svetlosni krst koji je centriran negde na vrhu grudnog koša, a na svakoj od tačaka koje smo dodirivali, nalazi se blještava svetlosna lopta, a sve to pulsira od energetskog naboja.

Formule koje smo do sada vibrirali u prevodu znače otprilike: Tvoje je, o Aiwass, kraljevstvo, slava i moć. Potom se ruke sklapaju na grudima i vibrira se AMEN, ili AUMGN (novoeonska verzija). Ruke mogu da budu sklopljene na grudima unakrst, tako da šake dodiruju suprotna ramena, ili da se dlanovima dodiruju kao u molitvi.

Posle izvesnog treninga, ovaj uvodni deo rituala pentagrama se usadi lagano na podsvesni (hm, i nesvesni) nivo našeg bića, te svako njegovo izvođenje dobija sve veću snagu. Posle nekoliko sedmica redovne prakse celog pentagrama već se na prve 2-3 formule oseća jak priliv energije. Treba imati na umu da se ovde manipuliše arhetipskim silama nesvesnog koje je uporna praksa mnogih magova, tokom vekova, ojačavala u Nesvesnom celog čovečanstva, te ga tako približila i _Kolektivnom Svesnom_, ako takvo nešto uopšte može da postoji. To bi bilo ono što američki pseudojogini i meditanti (hm, ne samo američki :)))), nazivaju _Universal Mind_.

Prvi i očigledan, iskustveni efekat ovog rituala je centriranje svesti u spoju (preklopu) energetskog i fizičkog tela praktičara, dakle u onim tačkama (čakrama) koje smo dodirivali i imenovali, a u vizualizaciji energetski aktivirali. Redom su to:

KETER (Kruna)
TIFARET (Lepota)
JESOD (Temelj) i MALKUT (Kraljevstvo) - Jesod je u genitalijama
GEBURAH (Moć, Strahopoštovanje)
GEDULAH (Slava, Milost)

Ovi Sefiroti (Hebr. SEFIRA=broj, množ. SEFIROT) su kostur dijagrama Drveta života, koji predstavlja simbolički okvir Kabale, i sveukupne jevrejske religije, a time i jedan od osnova sveg zapadnog misticizma.

Adekvatne dijagrame drveta života možete da nađete u (kod nas objavljenim) knjigama Ž.M. Slavinskog, Dion Fortune, izdanjima Esotherie itd., Zlatnoj zori, u pomenutoj knjizi M. Dorfmana, u Librima O.T.O. i A.`. A.`. itd. Većina ovih izdanja u Bgd može da se nađe u Batinoj knjižari u JDP-u, u Platou ili od izdavača direktno. Ja
ću se potruditi da nacrtam ili skeniram precizan dijagram uskoro.

Ajd, do re
--------------------------------------------------------
Shine! Shine!
The lights of good works shine!
The watch before the city gates...
User avatar
ARTHuR
Član foruma
Posts: 2610
Joined: Thu Feb 15, 2007 23:24
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Malo objašnjenje otvaranja i čišćenja

Post by ARTHuR »

(Ah, da. Batina knjižara je zagorela, valjda kako posledica silnih blentagrama i tako toga... :evil: )))

Ovih dana ću da nastavim sa tekstovima, ima ih sačuvano još kusur, samo da ih pregledam. Izvođenje Malog terajućeg pentagrama uglavnom i nije neophodno jer već postoji na forumu, no, ipak ću da ga okačim jer ima detalja koji se ne pominju, onda sledi moje objašnjenje heksagrama (malko nesuvislije ;))), Liber Israfel (Priziv Tahutija) u mom prepevu, ako se ne varam i još par stvari, mislim da imam sačuvan veliki pentagram by Milosh ili već ko god da ga je crtao (animiran).

Samo da neko ne shvati pogrešno: ne namećem Zlatnu zoru ili A.'. A.'. kao nešto najvažnije, štaviše smatram da ima mnogo delotvornijih stvari, ali sam sentimentalno vezan za ovo i ne želim da se zapisi bace. A i ovaj deo foruma je malčice :malvado: zaostao u razvoju otkako je moj drug Gwy zviznuo nogom o prva vrata pakla u našu korist. Well, red je da zakoračimo unutra, ne? :nene:
Shine! Shine!
The lights of good works shine!
The watch before the city gates...
User avatar
Netzach
Član foruma
Posts: 1071
Joined: Fri Feb 02, 2007 23:49
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Malo objašnjenje otvaranja i čišćenja

Post by Netzach »

Fantastichno! Moram reci da sam zaboravila na neke "sitnice" koje se odnose na praktikovanje kako samog KK, tako i ostalih rituala. Jedva chekam nastavke! :D
"Niste svesna bića, niti istinski postojite
sve dok niste voljni da rizikujete čak i zdrav razum
u ime svog postojanja
."
-F. Herbert
User avatar
L'Arlecchino
Član foruma
Posts: 365
Joined: Thu Jan 03, 2008 12:44
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Malo objašnjenje otvaranja i čišćenja

Post by L'Arlecchino »

Zaista sjajno. Ovo valja staviti na sajt.. samo neko.. kahm.. treba da mi da da napravim template. :P
Tada nakon svega dođoše mi izvesni ljudi govoreći: O Majstore! Objasni nam VELIKO DELO, O Majstore! A ja sam zadržao svoj mir.
O generacijo brbljivaca! ko će vas spasiti Besa koji se spustio na vas? O Brbljivci, Naklapala, Pričalice, Jezičare Jedne, Ćeretala, Žvakači Crvene Krpe koja je raspalila Apisa Spasitelja do besa, naučite prvo šta je Rad! a VELIKO DELO nije mnogo daleko od toga! ~ KEΦAΛH NB
User avatar
Tabata
Član foruma
Posts: 144
Joined: Mon Jun 04, 2007 00:22
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Malo objašnjenje otvaranja i čišćenja

Post by Tabata »

Bravo majstor. Ovo je fantasticno. :rispekta: :rispekta: :rispekta:
User avatar
ARTHuR
Član foruma
Posts: 2610
Joined: Thu Feb 15, 2007 23:24
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Malo objašnjenje otvaranja i čišćenja

Post by ARTHuR »

Biće još, ne brinite.

Sledi Pećinkov (Ex Sezam/Magick) opis ukupnog MTRP sa mojim opaskama koje tek treba da dodam.
Posle toga moj opis uHexane Zvezde, pa još koješta.

Samo da završim sa obavezama i da preživim večerašnje gljivarsko razvaljivanja (sa merom, sa merom ;)))) kod Felisijanovića. A posle bi teorijski trebalo da svrnem (smulja mi je jača od nade) u PodSvet da nađem Pontijaka sa novim valjevskim podmlatkom. LL & QQ !!! :struja:
Shine! Shine!
The lights of good works shine!
The watch before the city gates...
User avatar
ARTHuR
Član foruma
Posts: 2610
Joined: Thu Feb 15, 2007 23:24
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Malo objašnjenje otvaranja i čišćenja

Post by ARTHuR »

Ovde sada dolazi kompletan opis pentagrama (malog terajućeg) kako ga je pre n godina napisala gospoja Martina, supruga pomenutog Pećinka. Oni već dugo žive u Češkoj i na žalost nemamo kontakt.

Ovom opisu su potrebni mali dodaci i primedbe, posebno kada se radi o arhanđelima, mada je to krajnje subjektivno pitanje. U sledećim porukama ću da to dodam.

___________________________________________________________________________________


Evo Telemitske verzije:


MALI RITUAL PLAMENE ZVEZDE (PENTAGRAMA)


Kabalistički krst


1. Na početku rituala stanite okrenuti licem ka istoku. Vizualizirajte
belu, blistavu, božansku svetlost iznad glave (na nivou mikrokosmičkog
Ketera).

2. Desnom rukom dodirnite čelo i vibrirajte: ATEH (Za tebe).
Zamislite da se traka svetlosti spušta do ove tačke.

3. Dodirnite grudi i vibrirajte: AIVASS.
Magičar koji zna ime svog Svetog Andjela Čuvara poziva njega, dok oni
koji ga još nisu poznali pozivaju Aivaza, inteligenciju koja bdi nad
duhovnim razvojem čovečanstva Novog Doba.

4. Dodirnite genitalne organe i vibrirajte: MALKUT (Kraljevstvo).
Zamislite da se traka svetlosti spušta do ove tacke, a zatim do stopala,
gde malo uranja u zemlju. U ovom trenutku vaše telo je obasjano uspravnim
stubom svetlosti, odnosno obrazovali ste vertikalan krak krsta.

5. Dodirnite desno rame i vibrirajte: VE GEBURAH (Moć).

6. Dodirnite levo rame i vibrirajte: VE GEDULAH (Slava).
Vizualizirajte traku svetlosti koja spaja vaše desno i levo rame, čineći
horizontalni pravac krsta.

7. Prekrstite ruke na grudima u obliku krsta (dlanovi na ramenima (šake
su ispružene)) - leva šaka desno rame i desna... kao slovo iks `x`) i
vibrirajte: LE OLAM, AMEN (Večno,Amen).


Pentagtam


8. Stojeći na istoku udahnite, vizualizirajući kako vas ispunjava silina
vazduha. Iscrtajte pentagram odgovarajućim magičkim oružjem. U slučaju
priziva koristite štap, a kod teranja bodež. Možete takodje koristiti srednji
prst, odnosno palac.

Izvedite znak Horusa (znak Ulazećeg).Ruke su prekrstene na grudima u
obliku krsta. Iz tog položaja oštro izbacite levu nogu ispred sebe za oko
30 cm, sunite telom napred, podignite ruke u visinu očiju i prislonite ih
na slepoočnice (šake su stisnute u pesnicu sa izbačenim palcem, -
prislanjajući ih na slepoočnice palčevi su okrenuti "ka spolja" tj. od
glave - kao Krouli na slici koju smo poslali). Zatim povucite levu nogu,
zakoračite desnom nogom i obema rukama napred (šake su ispružene)
isijavajući odgovarajuću energiju.

Pri tome vibrirajte: JEHOVA

Vizualizirajte kako načinjeni pentagtam plamti žutim ili zlatnim sjajem.

Izvedite znak Harpokrata (znak Ćutanja). Stavi desni kažiprst na usne
dajući gest tišine (kao dete Horus na Atu XX).

9. Zabodite oružje u središte pentagrama i vucite traku svetlosti do
juga.

10. Stojeći na jugu udahnite, vizualizirajući kako vas ispunjava silina
vatre.
Izvedite znak Horusa.
Vibrirajte: ADONAI
Vizualizirajte kako načinjeni pentagtam plamti ognjenim crvenim sjajem.
Izvedite znak Harpokrata.

11. Zabodite oružje u središte pentagrama i vucite traku svetlosti do
zapada.

12. Stojeći na zapadu udahnite, vizualizirajući kako vas ispunjava silina
vode.
Izvedite znak Horusa.
Vibrirajte: EHEJEH
Vizualizirajte kako načinjeni pentagtam plamti plavim ili srebrnim sjajem.
Izvedite znak Harpokrata.

13. Zabodite oružje u središte pentagrama i vucite traku svetlosti do
severa.

14. Stojeći na severu udahnite, vizualizirajući kako vas ispunjava silina
zemlje.
Izvedite znak Horusa.
Vibrirajte: AGALA
Vizualizirajte kako načinjeni pentagtam plamti zelenim sjajem.
Izvedite znak Harpokrata.

15. Zabodite oružje u središte pentagrama, vucite traku svetlosti i
zatvorite krug na istoku, odakle ste krenuli.


Priziv Arhandjela


16. Raširite ruke u obliku krsta i recite:

"Ispred mene je RAFAEL;
Iza mene je GABRIJEL;
Sa moje desne strane je MIHAEL;
Sa moje leve strane je URIEL,
Oko mene plamte pentagrami,
u središtu blista heksagram."

Dok izgovarate ove reči treba da zamislite Arhandjele i njihova
elementarna kraljevstva. Uživite se u slike i pokušajte da što plastičnije
dočarate Arhandjele i elemente kojima vladaju. Navedene ideje obogatite
svojom maštom i kreativnošću.

Arhandjela Rafaela zamislite na oblacima koje nose vetrovi. On u rukama
drži mač i bodež.Obučen je u odeću plavih, žutih i zelenih boja. Oko njega
su nebeske ptice. Osetite svežinu i kretanje vazduha.

Arhandjela Gabrijela vizualizirajte na ustalasanom moru. On u ruci drži
pehar. Na sebi ima srebrnu i plavu odecu. Prate ga delfini i druga vodena
stvorenja. Osetite vodene kapljice na svom licu, vlagu i šum mora.

Arhandjela Mihaela zamislite na ognjenoj zemlji po kojoj teku potoci
užarene lave. On u ruci drži štap. Obučen je u odeću skerletnih i crvenih
boja. Prate ga lavovi i zmejevi. Doživite vrelinu i snagu ovog elementa.

Arhandjela Uriela postavite u zemaljsko kraljevstvo. Okružite ga zelenim
poljima, livadama i šumama. Zamislite kako u ruci drži disk. Obučen je u
crno, maslinasto, boje rdje i žuto odelo. Prate ga jeleni, divlji jarci,
bikovi i druga bića koja žive po šumama i poljima. Doživite čvrstinu
zemlje. Osetite miris plodnog i vlažnog tla.

Kada kažete "oko mene plamte pentagrami" vizualizirajte sva četiri
pentagrama u elementarnim bojama. Heksagram ne vizualizirate.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Ponovite Kabalistički krst.

Ovim se ritual pentagrama završava. Nadam se da ste uživali, barem onoliko
koliko ja dok sam ga ukucala huuuh! <:O

TINA
Shine! Shine!
The lights of good works shine!
The watch before the city gates...
User avatar
ARTHuR
Član foruma
Posts: 2610
Joined: Thu Feb 15, 2007 23:24
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Malo objašnjenje otvaranja i čišćenja

Post by ARTHuR »

Kao prvo, Tina je u ovom gornjem tekstu u žaru ispustila da ponovi (verovatno je podrazumevala) da se na svakoj strani sveta oružjem ili prstom iscrtavaju petokrake zvezde.

Dalje: terajući mali pentagram se izvodi na sve četiri strane kao terajući pentagram Zemlje (mali, pa da se ne komplikuje, jer Zemlja u nekom objašnjenju sadrži u sebi sva ostala tri elementa). To se (za neupućene) izvodi tako što se sa položaja ispred leve butine povuče rez prema tački iznad i ispred glave, pa se spusti ka desnoj butki i tako dok se ne zatvori zvezda, dakle u smeru kazaljke na satu.

Slikovni prikaz:

Image

a otprilike treba da izgleda u početnoj verziji bez boje, koja se dodaje kasnije, nekako ovako:

Image

Kasnije, kada se razvije sposobnost vizualizacije, dodaju se boje onako kako je Tina napisala.

Kroulijevu sliku kako izvodi znak Ulazećeg (Horusa) nikako da nađem na netu, ako neko ima ili nađe, neka doda. Nešto sam slabašan oko pretraživanja noćas. :cry:

Reči koje se izgovaraju posle priziva arhanđela, umesto "blista heksagram" može i "blista kamen mudrosti" ili već nešto slično, "A u stubu blista Sveti anđeo čuvar"... konkretno, ja sam neko vreme radio ritual tako da sam zamišljao stub svetlosti kroz centar tela kako se oslanja na sredinu šestokrake zvezde položene na zemlji u sredini kruga. Može i na razne druge načine, ali da se ne menja osnovni smisao, da je u sredini baš sredina, to jest da je izvođač centriran u sebi samom.

Slike arhanđela mogu da budu različite.

Ž. M. SLavinski daje drukčiji opis, ako se ne varam, postoji u njegovoj knjizi "Ključevi magije" a mislim da je okačena u sekciji za download "Knjige na netu". Opis je validan. Glavna razlika je da je Rafael bez ičega u rukama, svetlo žut i lebdi. Mihael ima vatreni mač kao na ikonama. Gabriel je ispred vodopada i stoji u vodi bos, a od njega stižu osvežavajuće kapljice. Uriel ima plodove u rukama, žito i voće.

"Ispred - levo - iza mene" izgovorite normalnim glasom, a imena arhanđela vibrirajte. Pomoć neiskusnima oko vibriranja je dao Israel Regardie u svojoj velikoj studiji "Zlatna zora", tako što je rekao da se uzme čelična žica (najbolje klavirska) i da se njom veže viljuška, da se jedan kraj žice zaveže za neku metalnu ogradu ili stub, drugi kraj se drži čvrsto zubima (ipak da ne zaboli). Onda nečime čvrstim, metalnim kucnite viljušku. Zvuk koji bude odjekivao preko zuba u kostiju u glavi je veoma blizu osećaja kako treba da zvuči vibriranje iznutra. Može to i jednostavnije. Naprosto zagrizite viljušku. Najbolje starinsku, od alpake ili srebrnu, mada može i ma koja. NJu čačnite nečim tvrdim i zagrizite dovoljno čvrsto da se zvuk prenese na zube i lobanju.

Kada sam prvi put učio, setio sam se kako je kada sam bio klinac zvonilo u praznoj sobi, ili u kupatilu najbolje, kada sam brujao "Aaaaaaaaaa..." Taj odjek navodi da se čovek uskladi sa njime i krene da menja glas i da ga spušta sve dublje u grlo i grudi dok ne doživi osećaj da cele prostorija zvoni i vibrira, rezonuje.----------------------------------------------------------------------------------------


Suština rituala pentagrama je da naznači i učvrsti jasnu granicu između Ja i ne-Ja. Ili između svesnog i nesvesnog, ili između ličnog i kolektivnog nesvesnog, već kako ko u datom času gleda na to. U svakom slučaju, ono što je nepoželjno, ostaje izvan kruga, a u njega se dozivaju "uzvišeni" sadržaji ili već šta je poželjno. U osnovi, u MTRP, to je - napolje sve što je suprotstavljeno duhovnom napretku, Velikom delu, individuaciji i sl. U njemu, božanski sadržaj, istinski identitet, čista svest, neometana suvišnim mislima. On ojačava auru, a treba da se izvodi dva puta dnevno, ujutro i uveče, to je kao neki teorijski minimum. Naravno, ne obavezno, ali ako neko hoće da se posveti ritualnoj magiji, to je to. Na prelazu dana i noći i obratno, menjaju se astralni tokovi i do tada formirana aura se prilagođava novom stanju.

Prilikom ispravnog i uspešnog izvođenja (ne iz prve, obično, nego tamo negde treći-četvrti put) treba da se osete trnci i strujanje u telu, uglavnom to prvo krene u prstima, negde u Kabalističkom krstu, recimo. Potpuno je individualan osećaj, i ne budite bukve. ;)

Pentagram je simbol posvećen Horusu, Marsu, Aresu, božanstvima muškog principa snage i rata. Zato se podrazumeva da je to zaštitni ritual. Međutim, on je daleko od toga, to jest, samo toga. Pentagram je slika uspravnog čoveka raširenih ruku. (Setite se renesansnog crteža čoveka u petokrakoj zvezdi.) On je simbol sjedinjenja svih elemenata u čoveku, božanske iskre svesti spuštene u materiju, ovaploćene u čoveku. Na svakom kraku petokrake se nalazi sedište jednog elementa, simbolički. Četiri niža kraka su četiri klasična elementa, dok vrh predstavlja duh. Iz njihovog rasporeda se izvlači redosled iscrtavanja krakova, pa prema tome šematski svaka kombinacija predstavlja prizivni ili terajući pentagram određenog elementa. No, o tome kada budemo objašnjavali veliki ritual Pentagrama i Otvaranja Kula stražara univerzuma. Za sada, za potrebe ovog uvodnog dela, ostajemo na prostom tehničkom objašnjenju. Sigurno je da ovo čita dosta ljudi koji već znaju nešto i imaju iskustvo u radu, ali je uvek dobro za podsećanje, a ima i puno novajlija.

Budite svesni pre svega jedne stvari. Ritual pentagrama je ritual uravnoteženja, srednjeg puta, centriranja. Teorijski, ako bi neko radio samo njega, redovno i uporno, došao bi do svih mogućih magičkih i mističkih iskustava. Recimo, u redovnom grupnom radu, pre mnogo vremena, počeo sam da doživljavam spontane delimične astralne projekcije. U nekom trenu, kada bih iscrtavao zvezdu, na primer, pošto sam vizualizirao da se ona nalazi dosta ispred mene, i da nožem crtam mnogo veći pentagram od svoga tela, događalo se da izletim iz tela "ceo" ili "delimično", to jest, samo ruka se izduži, ili noga pođe za njom, i to se skoro fizički oseti. Ili noge krenu da se ljujalju kao da su od gume. Čovek otvori oči i vidi da se ništa ne mrda. Halucinacija. :struja: To jest, projekcija, iskakanje iz sopstvene kože.

Ako ne radite pentagram fizički, već sedite udobno i opušteno u fotelji, a vizualizirate svoje "astralno" telo ili nešto slično, dakle nekog drugog vas (neku drugu) kako pred vama izvodi ritual, i ako se zaista dobro usredsredite na to da "vidite" to telo i da "čujete" taj svoj vibrirajući glas, izvan vas, skoro je sasvim sigurno da ćete u nekom trenu da se obretete u tom astralnom dvojniku i da počnete da tamo radite pentagram. Možda vas trzaj odmah vrati u fizičko telo, a možda i ne.

Moguće je, isto tako, da dođete do raznih parcijalnih uvida o prirodi magičkih simbola, energije, svesti, ili čak i do pravog direktnog iskustva Istine, to jest, Prosvetljenja. A može i da se ne dogodi ništa. Zavisi od vas. Dejstvo pentagrama je takvo da vas vodi tačno tamo gde treba da idete u datom času. Niste svesni u prvi čas, a onda polako počnu da se otvaraju vrata. Jedino je bitno da se što češće i redovnije radi, i da se unese u njega svim srcem. Možete da zamišljate kako je to čiščenje, kako je zaštita, a možete i kako je to sjedinjenje sa ko zna čime. Možda je uravnoteženje, jer sve to jeste. Na vama je da otkrijete.

Dao Bog.


EDIT:

Ovako bi otprilike trebalo da izgledaju zvezde po elementima, počev od Istoka, Vazduha:

Image

Kao što vidite, postavljene su formule (božja imena) i korespodencije elemenata.
Ovo je nacrtao user User sa Sezama, koga su zezali da mu je password: password, danas admin http://www.agabej.com i jedan od Agabejevih apostola.
Shine! Shine!
The lights of good works shine!
The watch before the city gates...
User avatar
ARTHuR
Član foruma
Posts: 2610
Joined: Thu Feb 15, 2007 23:24
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Malo objašnjenje otvaranja i čišćenja

Post by ARTHuR »

Kao što sam nagovestio, ovo je sve rađeno kao uvodni deo objašnjenja i prevoda velikog rituala Jupitera.
Uvodno čišćenje podrazumeva Pentagram i Heksagram. Ovde dole je analiza Malog rituala Heksgrama, koji se dopunjuje sa ritualom Plamteće petokrake zvezde. Tekst je takođe napisan pre oko 12 godina. (Tekst je u kopiranju od čoveka do čoveka nekako zagubio naša slovca čćšžđ, no razumljivo je, treba samo da se naglasi da je u delu koji se vibrira "Res" u stvari "Reš", hebrejsko slovo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Drugi deo rituala koji se takode odnosi na ciscenje mentalno-emotivne sfere
je ritual Heksagrama. On je u nekim stvarima srodan ritualu pentagrama, ali
je i razlicit, prvenstveno po svrsi. Buduci da je zasnovan na osvestavanju
magickog kruga, kao i uravnotezavanju elemanata, na 4 strane sveta, mozemo
da kazemo da je u pitanju ista koncepcija. No, centralna formula ovih
rituala se razlikuje. Dok je pripremni deo, centriranje magicara u vremenu i
prostoru, u pentagramu izvedeno Kabalistickim krstom, u heksagramu se
suocavamo sa formulom I.A.O., starim gnostickim imenom Jednog Boga. Kao i
Aiwass u pentagramu, I.A.O. je formula povezana sa Sefirom Tifaret, srcanom,
odnosno suncanom cakrom. Dakle, i u jednom i u drugom slucaju se ukazuje na
istinski identitet magicara, ali se njemu prilazi iz razlicitih uglova.

Da pocnemo:

Prvi korak je da se stojeci ka Istoku vibrira sledece:

I.N.R.I.
Jod, Nun, Res, Jod.
Devica, Izida, Mocna majka.
Skorpion, Apofis, Unistitelj.
Sunce, Oziris, Ubijen i Ozivljen.
Izida, Apofis, Oziris, IAO

Ovo se naziva: 'Analiza kljucne reci'.
Da ne ulazim pre vremena u dublje objasnjavanje Kabale, ovde je putem
asocijacija pokazana istovetnost formule INRI i IAO. INRI nije samo Isus
Nazarecanin, Rex Iudeje, vec ima i mnogo razlnolikih ezotericnih tumacenja
(koja bi hriscanska crkva, naravno, odbacila kao u najmanju ruku jereticka),
ali je bitna sustina, da se pokaze jedinstvo raznolikih imena Suncanog,
muskog principa. Naravno, i da se isti prizove. Ovde treba biti malo oprezan
i ne zaletati se na bukvalno znacenje izraza 'muski'. U ezoteriji se pod
muskim podrazumeva tzv. Aktivna strana bica, dakle, svest kao kreativni,
pokretacki princip. Zenska, tzv. Lunarna strana, simbolise emocije, nagone i
'tamnu' materiju, dakle sve ono cemu svest daje formu, i u interakciji
kreira nas relativni svet. Iz bukvalnog tumacenja ove podele nastaju mnogi
religiozni sovinizmi... U formuli IAO je naglasena interakcija muskog i
zenskog kroz simboliku egipatskiog para vrhovnih bozanstava Izide i Ozirisa.
Oni predstavljaju isto sto i Siva i Sakti u Hindu panteonu, Tvorac i Sofija
u ezotericnom gnosticizmu ranih hriscana, itd. Njima je pridodat i agens
odnosa, Apofis. On simbolise napetost izmedu polarnosti, kao i Smrt,
propadanje, truljenje, kao princip promene, neophodan da bi se doslo do
novog oblika. U hriscanstvu je to simbolizovano Hristovom zrtvom na krstu.
Treba primetiti da je Oziris, osim sto je ubijen, i ozivljen. Uglavnom radi
se o uravnotezavanju i sjedinjavanju suprotnosti da bi se doslo do novog
kvaliteta. Buduci da je opisana formula - formula umiranja, umiruceg Boga,
ona pripada tzv. Prethodnom Aeonu. Krouli ju je kabalisticki doradio u
trenutku inspiracije (izazvane meditativnim zanosom), i dodao na obe strane
slovo V. (Hebrejsko VAV, cita se kao F) Formula za one koje prihvataju
doktrinu novog doba sada glasi VIAOV, (fiaof) i ima punu kabalisticku
vrednost 93, cime je izjednacena sa kljucnim recima Telemske religije:
AIWASS, AGAPE, THELEMA. (o ovome kasnije sa vise detalja.) Znacenje ove
promene je prihvatanje Smrti kao radosnog dogadaja, kao prevazilazenja neceg
zastarelog, prevazidenog, preraslog. Ona se vise ne shvata kao katastrofa,
sto je bio slucaj u religijama koje su zasnovane na formuli umiruceg Boga
(Zoroastrijanizam, Jevrejska TORA, Hriscanstvo i druge religije zasnovane na
radjanju i umiranju Sunca, dakle na Ego-centriranoj svesti), vec kao
mogucnost i vrata ka novoj realnosti. Treba imati u vidu i srodnost smrti sa
orgazmom, onda analogija postaje jasna, a posebno simbolika Skorpije, kao
agensa strasti. U svakom slucaju, centralna tacka ove formule je i dalje
Sunce, Svest, koju svesno prizivamo ovim cinom.

Heksagram se, kao i pentagram iscrtava na 4 strane kruga, prema 4 strane
sveta. Postoje 2 verzije, tradicionalna i unikursalna, jednopotezna. Fajl
koji sam okacio je crtez jednopoteznog heksagrama, sa smerom iscrtavanja.
Pocinje se takode od donje leve tacke, kao i u pentagramu. Dakle, krecemo
sa Istoka, iscrtavamo heksagram (posle formule IAO) ubadamo rukama u znaku
Horusa vibrirajuci formulu ARARITA. O njenom nastanku kasnije, ovde je vazno
da se zna da ona ukazuje na jedinstvo sveukupnog postojanja. Povlacimo iz
sredista figure kruznu traku ka Jugu, ponavljamo iscrtavanje i vibriranje,
i tako dok ne zatvorimo krug. Onda se ponavlja analiza kljucne reci, formula
IAO.
Shine! Shine!
The lights of good works shine!
The watch before the city gates...
User avatar
ARTHuR
Član foruma
Posts: 2610
Joined: Thu Feb 15, 2007 23:24
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Malo objašnjenje otvaranja i čišćenja

Post by ARTHuR »

Image

Ovako izgleda jednopotezna šestokraka zvezda. Iscrtavanje ide sa vrha na levo dole, ka levoj butini, pa ka desnom ramenu i tako dok se ne zatvori crtež. U klasičnom izvođenju su se crtala dva trougla (jevrejska zvezda), prvo gornja pa donja, ali da me ubijete, ne mogu da se setim smera, sram me bilo :P

Šta mogu, sektaš sam. :bole:

Neko će već da dopuni, ili ja kada iskopam papire ili uputstvo na netu. U velikom heksagramu se radi po korespodencijama koje opet pripadaju uglovima, u jednom smeru za teranje a u drugom za priziv. Uglovi heksagrama su pripisani astrološkim osobinama planeta, u smislu ne kao što se tumači u vulgarnoj astrologiji već u korespodencijama astrologije i tarota, datim najpreciznije u Kroulijevoj knjizi "777".
Shine! Shine!
The lights of good works shine!
The watch before the city gates...
User avatar
ARTHuR
Član foruma
Posts: 2610
Joined: Thu Feb 15, 2007 23:24
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Malo objašnjenje otvaranja i čišćenja

Post by ARTHuR »

He, dakle, znao sam da mi se ovo krije negde na harddisku.
Evo, kako sam već najavio, sheme za iscrtavanje klasičnog heksagrama u okviru malog terajućeg rituala heksagrama:Image OganjImage ZemljaImage VazduhImage Vodai na kraju:

Image jednopotezni heksagram
Shine! Shine!
The lights of good works shine!
The watch before the city gates...
User avatar
Setperibsen
Član foruma
Posts: 455
Joined: Wed Mar 08, 2006 21:48
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Malo objašnjenje otvaranja i čišćenja

Post by Setperibsen »

Ono što meni ni jedan telemit do sada nije objasnio je: Kako se Apopis uklapa u bilo kakvu formulu?
Cudovisno u najmanju ruku
Image
ntsn nfr ntr

Egiptologija je HIV okultizma.
User avatar
L'Arlecchino
Član foruma
Posts: 365
Joined: Thu Jan 03, 2008 12:44
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Malo objašnjenje otvaranja i čišćenja

Post by L'Arlecchino »

Analiza kljucne reci nije telemitski vec zlatnozorski ritual. A Apofis sa svojom simbolikom se sasvim lepo uklapa u ovaj ritual koji se u vecini slucajeva koristi kao deo nekog drugog rituala. (Mali heks, Ruzin Krst i sl.)
Tada nakon svega dođoše mi izvesni ljudi govoreći: O Majstore! Objasni nam VELIKO DELO, O Majstore! A ja sam zadržao svoj mir.
O generacijo brbljivaca! ko će vas spasiti Besa koji se spustio na vas? O Brbljivci, Naklapala, Pričalice, Jezičare Jedne, Ćeretala, Žvakači Crvene Krpe koja je raspalila Apisa Spasitelja do besa, naučite prvo šta je Rad! a VELIKO DELO nije mnogo daleko od toga! ~ KEΦAΛH NB
Post Reply