HORUS MAAT LOZA

Hermetizam, Kabala, Alhemija, Zlatna Zora, Aurum Solis, Telema...ukratko, zapadna misterijska tradicija.
Post Reply
User avatar
Tau Elohael
Član foruma
Posts: 806
Joined: Mon Jun 18, 2007 16:42
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

HORUS MAAT LOZA

Post by Tau Elohael »

Horus-Maat Loza (HML) ima dva korena: pagansku grupu iz USA drzave Ohio koja se redovno sastajala za ritualne radove 1960-ih i 70-ih i cija je clanica, danas najpoznatija pod imenom Soror Nema, kanalisala jedan izuzetno zanimljiv tekst Liber Pennae Praenumbra (koji cu u dogledno vreme staviti u celini u zasebnu temu) koji je postao osnov za celu jednu granu magike danas poznatu kao "maatijanska magija"... i Tifonijanski OTO Keneta Granta ciji je clan Nema bila (jedno vreme). Inace je zanimljivo da iako je Grant puno pisao o Nemi u svojim knjigama, da su se oni prvi put uzivo sreli tek 2004. godine u Londonu, u isto vreme kada sam se i ja prvi (i jedini) put sreo i upoznao sa Nemom...
Cesto se na Horus Maat Lozu (verovatno s pravom) gleda kao na off-shoot Tifonijanskog OTO.
Danas je to jedna od najbrojnijih i najkreativnijih okultnih grupa na svetu, sa clanstvom u mnogim drzavama... Iako nisu "kroulijanci" prihvataju Liber AL i u stvari Liber AL i Liber PP cine dva glavna simbolicka teksta na kojima se zasniva rad Loze.
Svaka HML grupa moze da radi po inicijatickom sistemu koji sama odabere, jer HML kao takav nema sistem stupnjeva... ipak, generalno, najveci broj clanova preferira da radi po A:.A:. sistemu, i mnogi od nas imaju validne "linije nasledja" do nekog od onih koji su primili A:.A:. instrukcije direktno od Krolija (iako to zaista nije bitno... A:.A:. je uvek bio i ostace "unutrasnji red" i stvarna inicijacija uvek se odvija "unutra" nikad "vani"... Vec samo kada covek konacno razume stvarnu prirodu A:.A:. to je vec inicijacija po sebi!)
Dobiti od clanstva u HML jesu sto imate okvir u kojem mozete da ucite i praktikujete uz pomoc i cesto superviziju starijih i iskusnijih... Imate mogucnost ucestvovanja u grupnim meditacijama i radovima... imate mogucnost da primite okultne inicijacije i povezete se sa Okultnim Tokom na "unutrasnjim planovima"...
Aplikanti za clanstvo u srpskom ogranku HML moci ce biti primljeni samo po principu koji se od davnina praktikuje u svim regularnim, ozbiljnim obidijencijama masonerije: mora priloziti molbu za prijem, obrazloziti svoje motive, priloziti biografiju, i obaviti uvodni razgovor sa nekim od clanova... Potom SVI clanovi lokalne grupe moraju glasati ZA, da bi neko bio primljen. Samo jedno NE ili MOZDA odgadja prijem do daljnjeg, dok se ne utvrde i eventualno otklone razlozi koji su doveli do takvog ishoda glasanja.
Ukoliko glasanje prodje jednoglasnim DA, novi clan bice upucen u rad Loze i proci simbolicni ritual inicijacije.
Uslov za clanstvo je da kandidat prihvata Liber AL ("Knjigu zakona"), u pisanoj formi. Ovo treba jasno razgraniciti od "kroulijanizma"! O filozofiji i etici Liber AL pisacu vise na drugom mestu, kako bi se ovaj odnos "Thelema vs. Krolijanizam" razjasnio sto je bolje moguce. Iako ne mora da bude primarno okrenut thelemitskim vidovima prakse kako se ona danas najcesce shvata (npr. Krolijevi rituali i sl.), jer u HML ima i mnogo pagana npr, kao i "haos" magicara i sl., niko ko ne prihvata Liber AL nece naci nista zanimljivo za sebe u HML jer Liber AL cini jedan od vaznih korena nastanka HML, i "Dvostruki tok" o kojem govorimo u HML jesu upravo Liber AL + Liber PP: Horus + Maat.
Ovo sto sledi je prevod Povelje HML na hrvatski jezik:

POVELJA HORUS-MAAT LOZE

Radi šta ti je volja i to neka bude čitav zakon.

Loža Horus-Maat je sjeme budućeg gestalt-a, svećeništvo i sredstvo manifestacije Univerzalnog Toka Svijesti. Prihvaćamo i živimo po zakonu Teleme kako je objavljen u Liber AL vel Legis. Naša je volja da pomognemo mutaciji Homo Sapiens-a u Homo Veritas-a, te da pomognemo jedni drugima i svim živim bićima da pronađu kapiju do Maat (Istine).
U tom smislu, mi se slažemo, kao čin naše Istinske volje, da se pridržavamo odredaba ove Povelje:
1. (10.) Loža Horus Maat je tijelo nevidljivo u vanjskom svijetu. Sastaje se na raznim planovima i nije ograničena vremenom ili prostorom. Kandidati će biti Thelemiti, oni koji žive u ljubavi po volji i koji su stekli barem neko znanje i razgovor svog Svetog Anđela Čuvara.
Za instrukcije koje se odnose na Inicijaciju ne naplaćuju se naknade; članstvo, ulaz i sudjelovanje su isto besplatni. Materijalna roba i svjetovne usluge mogu se pružati po fer tržišnoj vrijednosti.
2. (9.) Članovi lože radit će na potpunom ovladavanju svim svojim sposobnostima, te Bogovima/Boginjama, a osobito onima poznatim kao "Zaboravljeni". Te sile Nesvjesnog treba uvažavati kao izvor osobne magične moći; kao takve, narediti će im se po volji da do kraja izvrše manifestaciju Istinske volje.
Sama Loža izravno se povezuje s Kolektivnim nesvjesnim i neprekidno djeluje u cilju buđenja potpune svjesnosti naše vrste.
3. (8.) Obredi Teleme i Maat, ili njihovi uspješni ekvivalenti, trebaju se tretirati kao sredstvo za postizanje "Dvostrukog toka". Treba voditi magijski dnevnik o pojedinim obavljenim djelima, a kopije predati Unutarnjem vijeću na ocjenu i smještanje u Arhiv. Vijeće će savjetovati i pomagati članove u njihovom radu ako to zatraže. Vijeće zadržava pravo odbiti savjet ako prosudi okolnosti koje opravdavaju takvo odbijanje.
Loža Horus Maat ne dodjeljuje stupnjeve; ali prepoznaje četiri stupnja razvoja unutar svog vlastitog konteksta. To su: djelovanje unutar Toka 93 i zatim: 1) kontaktiranje toka Maat, i postizanje razumijevanja njegove osnovne prirode; 2) obredna aktivnost i rezultati; 3) objedinjavanje Maat-toka i Toka 93 unutar Magijske svjesnosti, stvarajući tako Dvostruki tok; 4) postizanje majstorstva u suštinskoj neprekidnosti postojanja.
4. (7.) Loža Horus Maat je sjeme budućeg gestalt-a, preteča praktičnog Jedinstva čovječanstva kao jedne potpuno svjesne cjeline. Članovi će proširiti svoju svijest na planetarnoj razini i šire, prakticirajući osobni kontakt sa životom naše vrste kao svoje stalno stanje svijesti. Alkemijski će se projekti provoditi uz duhovnu dobrobit partnera koji je uvijek svjestan Rada. Prihvatit će se sve uspješne metode izazivanja promjena po Volji u sferi Maatijanske alkemije. Sile koje se koriste često su prirode Noći; stoga je etička odgovornost svećenika Maat osigurati kompetentnost svih sudionika u radu s Gynander-om, Horusove mise, Mise Maat ili u pojedinačnom alkemijskom eksperimentu.
5. (6.) Svaki će član raditi na uspostavljanju trans-eonskog vrtloga u svom Svetom mjestu ili hramu. To će omogućiti svećeniku da u potpunosti koristi tok Maat u vremenu i prostoru eona Horusa. To je suština stvaranja Dvostrukog toka. Dvostruki tok proizlazi iz magijske svijesti pojedinca i iz gestalta. Primjenom Vrtloga pojedinac pojačava silu struje tako što se vremenska dimenzija gestalta proširuje do svog upotpunjenja. To omogućava da u razvijenoj mudrosti i snazi gestalta i u njegovim daljnjim vezama učestvuje novorođeno sopstvo inicijata i Istinska volja pojedinih elemenata tog sopstva.
Svećenik će rastvarati i iznova stvarati svakodnevnu Masku Ega, svaki put težeći funkcionalnom savršenstvu. Svećenik je odgovoran za sve pojedince koji su mu privučeni snagom Dvostrukog toka; način ophođenja s tim pojedincima treba biti Istinit i osobna manifestacija ljubavi pod voljom.
6. (5.) Članovi će održavati svoju fizičku, mentalnu, emocionalnu i psihičku kondiciju i zdravlje do kraja pružajući Volji pogodan radni instrument. Sakramenti će se koristiti uravnoteženo. Očekuje se spremnost za suočavanje s neposrednim događanjima života kakvi god da su; očekuje se da je svećenik sposoban da živi i preživi u svijetu.
7. (4.) Članovi će slobodno tražiti savjete i mišljenja od Lože po pitanjima presuđivanja, odlučivanja i kreativnosti. Međusobno poštovanje u traženju, davanju ili odbijanju savjeta treba se provoditi u svakom trenutku. Članovi Lože neće hraniti "vampire" ni u jednoj ravni postojanja, osim pod nadzorom Volje, s određenim ciljem.
XX ( ) Loža sve aspekte postojanja smatra svetim. Neće biti moralnih prosuđivanja izabranih Djela od strane pojedinaca, niti univerzuma izabranog kao polje njihovog djelovanja. Članovi trebaju steći stručnost u radu na svakoj strani Drveta života.
8. (3.) Loža Horus Maat formirana je oko jezgre Unutrašnjeg Vijeća, koje je ukorijenjeno u biti Bezimenih Eona. Unutarnjem vijeću povjerena je dužnost odlučivanja o uključivanju pojedinih kandidata u Ložu. Loža je polimorfna i prilagodljiva potrebama i okolnostima vremena.
9. (2.) Horus Maat Loža usmjerava silu Univerzalnog Toka Svijesti u smislu svih Aeonskih formula. Ne postoje ograničenja prostora ili vremena koja se primjenjuju na svećenika/svećenicu Horusa-Maat. Svećenik dopušta sili da podari oblik svim Radovima.
10. (1.) Horus Maat Loža sastajaće se u astralnu ponoć na svaki mladi Mjesec na lokaciji na astralnom planu koju će Unutarnje Vijeće odrediti i u potpunosti opisati. Ekvinociji i solsticiji označeni su kao blagdani za Ložu, kao i one prigode opisane u Liber AL vel Legis.

Dodatak Povelji
Loža Horus Maat zaseban je i jednak sustav pojedinaca koji koriste Dvostruki Tok i kao takav nije dio niti jedne druge organizacije.
Unutrašnje Vijeće je upravno tijelo lože Horus-Maat; može prenijeti ovlasti i odgovornost po vlastitom nahođenju.
Prihvatamo ovu povelju kao istinitu izjavu Volje i pristajemo se pridržavati iste.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

Potpisano:
Mi dole potpisani prihvatamo Povelju Lože Horus Maat na dan 25/11/1978
(Lug Zvezde&Zmije:)
Robert Carey, HDS 69
Joseph Engeleit, Kreb ent Ptah
Jillian Blum, Noctua 156
Denny Sargent, Aion 131
Prihvaćeno i ratificirano s pravom izmjene i dopune od strane Unutarnjeg Vijeća-
N'Aton, Dete Čoveka
Rukom pisara: Nema/Andahadna 124
3/12/1978
Every man and every woman is a star.
Post Reply