Liber Resh vel Helios - Pozdrav Suncu

Step by step uputstva za izvođenje radova.
Post Reply
User avatar
L'Arlecchino
Član foruma
Posts: 365
Joined: Thu Jan 03, 2008 12:44
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Liber Resh vel Helios - Pozdrav Suncu

Post by L'Arlecchino »

Evo jos jednog iz kolekcije... knjiskog rudnika. Hvala dragoj Potnia Theron za ovaj ritual i sredjivanje istog.;)

0.Ovo su obožavanja koja treba da izvodi svaki Aspirant koji teži A.’.A.’.

1.Neka on pozdravi Sunce u Zoru, okrenuvši se ka Istoku, dajući znak svog Ranga i neka glasno kaže:
Pozdravljam Tebe koji si Ra u Svom uzdizanju, Tebe koji si Ra u Svojoj snazi, koji putuješ Nebom u svojoj barci u času Sunčevog Izlaska.
Tahuti u Svom sjaju stoji na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi.
Pozdravljam Tebe iz Staništa Noći!


2.Takođe u Podne neka pozdravi Sunce, okrenuvši se ka Jugu, dajući znak svog Ranga. I neka glasno kaže:
Pozdravljam Tebe koja si Ahathoor u Svom trijumfu, Tebe koja si Ahathoor u Svojoj lepoti, koja putuješ Nebom u svojoj barci u Podnevnom Sunčevom času.
Tahuti u Svom sjaju stoji na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi.
Pozdravljam Tebe iz Staništa Jutra!


3.Takođe, neka pozdravi Sunce pri Zalasku, okrenuvši se ka Zapadu, dajući znak svog Ranga. I neka glasno kaže:
Pozdravljam Tebe koji si Tum u Svom silasku, Tebe koji si Tum u Svojoj radosti, koji putuješ Nebom u svojoj barci u času Sunčevog Zalaska.
Tahuti u Svom sjaju stoji na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi.
Pozdravljam Tebe iz Staništa Dana!


4.Konačno, u Ponoć, neka pozdravi Sunce okrenuvši se ka Severu, dajući znak svog Ranga. I neka glasno kaže:
Pozdravljam Tebe koji si Kephra u Svojoj skrivenosti, Tebe koji si Kephra u Svojoj ćutnji, koji putuješ Nebom u svojoj barci u Ponćnom Sunčevom času.
Tahuti u Svom sjaju stoji na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi.
Pozdravljam Tebe iz Staništa Večeri!


5.I nakon svake od ovih Invokacija treba da daš Znak Tišine i potom izvedeš Obožavanje onako kako te je poučio tvoj Superior. A zatim se predaj Svetoj Meditaciji.

6.Takođe, bolje je ako pri ovim Obožavanjima preuzmeš Božansko obličje Onoga koga obožavaš, kao da si se sjedinio sa Njim u obožavanju Toga što je iznad Njega.

7.Tako ćeš uvek imati na umu Veliko Delo koje si preuzeo na sebe da izvedeš, i tako ćeš biti osnažen da ga izvršavaš sve do postignuća Kamena Mudrosti, Summum Bonum, Istinske Mudrosti i Savršene Sreće.

Komentari

Liber resh navodi da se ova obožavanja izvode u Zoru, Podne, Suton i Ponoć, budući da u ta vremena Sunce prolazi kroz horizont (istok i zapad) ili meridijan (sever i jug). Ovo je bitno iz razloga što je povezanost svesti sa Suncem (odnosno njegovim “energijama”) upravo najjača u ovim trenucima. To znači da su ti trenuci ona vremena u kojima najlakše možemo stupiti u komunikaciju sa Suncem i sa svesnošću koju ono predstavlja. To je jedna od dve primarne svrhe ovog Rituala – druga je da obezbedi da Student ostane svestan Velikog Dela tokom čitavog dana ili bar nekoliko puta na dan.

Pod znacima Ranga se podrazumevaju znaci unutar A.’.A.’. tako da ako Student nije član A.’.A.’. i ako nema Ranga, da ju se sledeći znaci:

1.U Zoru, znake L.V.X. (Student može da da sva 4 znaka, mada se obično daje samo Znak Ubijenog Ozirisa, poznat i kao Znak Horusa).

Image

2.U Podne, znak Thoum-aesh-neith, odnosno ruke se uzdignu i šake se sastave tako da se dodiruju vrhovima kažiprsta i palčeva, obrazujući ognjeni trougao načelu:

Image

3.U Suton, znak božanstva Shu – ruke se rašire i ispruže na gore, savijene u laktovima pod pravim uglom, a šake su izvijene tako da su dlanovi okrenuti na gore, kao da podupiru nebesa:

Image

4.U Ponoć se daje Znak Auramoth – ruke su podignute tako da su laktovi u ravni sa ramenima, šake postavljene preko grudi, dodirujući se vrhovima kažiprsta i palčeva, formirajući tako trougao okrenut na dole (vodeni trougao):

Image

Obožavanje se završava davanjem Znaka Tišine, odnosno Znakom Harpokrata: levi kažiprst je ravno postavljen na zatvorene usne.

Peti odlomak Liber Resh daje instrukciju o obožavanju “kome će te poučiti tvoj Superior”. Preporuka je da se izvede sledeće: stati u Znaku Uzdignutog Ozirisa (Znak Plamene Zvezde):

Image

i izgovarati sledeće stihove:

A ka dua
Tuf ur biu
Bi a’a chefu
Dudu ner
Af an nuteru!


Ovo je egipatska Mantra koja se nalazi na prednjoj strani Stele Otkrovenja (i u III poglavlju Knjige Zakona) i znači:

“Obožavam moć Tvog daha
Vrhovni i užasni Bože
Koji činiš da bogovi i smrt
Drhte pred Tobom!”


Nakon ovoga se ponovo daje Znak Tišine.

- U šestom odlomku se savetuje preuzimanje obličja Božanstva koje se obožava. Ova instrukcija podrazumeva da Student vizuelizira sebe u obličju Božanstva Ra u zoru. Ahatore u podne i t.d. Konzistentno tome, jednostavnije je vizuelizirati sebe u ljudskom obličju, sa odorom svog Reda i glavom sokola za Ra, glavom krave za Ahator, glavom bradatog muškarca sa krunom za Tuma, odnosno bube za Kephru.
Tada nakon svega dođoše mi izvesni ljudi govoreći: O Majstore! Objasni nam VELIKO DELO, O Majstore! A ja sam zadržao svoj mir.
O generacijo brbljivaca! ko će vas spasiti Besa koji se spustio na vas? O Brbljivci, Naklapala, Pričalice, Jezičare Jedne, Ćeretala, Žvakači Crvene Krpe koja je raspalila Apisa Spasitelja do besa, naučite prvo šta je Rad! a VELIKO DELO nije mnogo daleko od toga! ~ KEΦAΛH NB
User avatar
Setperibsen
Član foruma
Posts: 455
Joined: Wed Mar 08, 2006 21:48
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Liber Resh vel Helios - Pozdrav Suncu

Post by Setperibsen »

Sledi hk3 dekonstrukcija prethodnog rituala :chaj:

Pozdravljam Tebe koji si Ra u Svom uzdizanju, Tebe koji si Ra u Svojoj snazi, koji putuješ Nebom u svojoj barci u času Sunčevog Izlaska.
Tahuti u Svom sjaju stoji na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi.
Pozdravljam Tebe iz Staništa Noći!


U prvoj rečenici zapravo su pobrojani i opisani svi aspekti boga Rea, tako je prvi Re u svom uzdizanju, odnosno Keperi, poznatiji kao buba balegar (skarabej) koj gura lopticu balege koja simboliše Sunce i njegovo kretanje. Ra u svojoj punoj snazi je Sunce u zenitu, tada je Bog najjači, u punoj je snazi kao odrasli muškarac.

Tahuti u svom sjaju koji stoji na pramcu je zapravo bog Džehuti, odnosno Tot, koji se ovde javlja kao božanstvo koje treba da pruži magijsku zaštitu na putovanju.

Međutim, poslednja rečenica je malo multivokalna! Šta to znači pozdravljati nekoga iz staništa Noći, stanište noći je Amduat, podzemni svet, ali ne podzemni svet poput Hada već mesto kroz koje prođete ako niste grešni ili ostanete u njemu na večnim mukama ako ste grešni. Da li je u pitanju stanje iz koga se šalje otpozdrav Reu? Moje mišljenje je da ovako nešto nikako nije skladno heka sistemu koji poznajemo parcijalno (ali dovoljno) od samih Egipćana. Osnovni razlog je taj što se u Amduatu pomoć traži od potpuno drugog seta božanstava koja su tu samo za pokojnika, a njihovo asistiranje počinje već tokom sahrane pokojnika, za života nisu potrebni ni jedni ni drugi, jer o životnom ciklusu magije najviše vode računa sveštenici, ali to nije za ovu temu.

Pozdravljam Tebe koja si Ahathoor u Svom trijumfu, Tebe koja si Ahathoor u Svojoj lepoti, koja putuješ Nebom u svojoj barci u Podnevnom Sunčevom času.
Tahuti u Svom sjaju stoji na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi.
Pozdravljam Tebe iz Staništa Jutra!


Ko je Ahathoor? Pa to je Hathor (kuća Horusa), Horusova supruga koja takođe putuje barkom, a njena moć je velika jer je ona u direktnoj vezi sa Ra, kao njegova kćer, odnosno boginja oka koje je Ra poslao u potragu.

Stanište jutra je za mene potpuna enigma.

Pozdravljam Tebe koji si Tum u Svom silasku, Tebe koji si Tum u Svojoj radosti, koji putuješ Nebom u svojoj barci u času Sunčevog Zalaska.
Tahuti u Svom sjaju stoji na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi.
Pozdravljam Tebe iz Staništa Dana!


Tum je Atum, on je Ra u svom silasku, odnosno ostareli Ra.

Eeee tu smo, kada sam davno počeo da se bavim ovim, nije mi bilo jasno ko je telemitski Ra-Hoor-Khuit, a stvari su mi se razjasnile uz pomoć Gardinera i Colliera, pomalo Allena. U pitanju je Re-Herakti, odnosno Re koji je Horus dva horizonta, a koja su to dva horizonta?
Jedan je istočni, drugi je zapadni. Zapad je boravište pokojnika, a Istok je zemlja zlata, zemlja Sunca, zemlja bogova.

Pozdravljam Tebe koji si Kephra u Svojoj skrivenosti, Tebe koji si Kephra u Svojoj ćutnji, koji putuješ Nebom u svojoj barci u Ponćnom Sunčevom času.
Tahuti u Svom sjaju stoji na pramcu, a Ra-Hoor boravi na krmi.
Pozdravljam Tebe iz Staništa Večeri!


Ovde samo dajem znak uzvika na Kephra, kog ne treba brkati sa Keperh-Ra, jer je ovde u pitanju Keperu ili Keperi, kako više volite.

- U šestom odlomku se savetuje preuzimanje obličja Božanstva koje se obožava. Ova instrukcija podrazumeva da Student vizuelizira sebe u obličju Božanstva Ra u zoru. Ahatore u podne i t.d. Konzistentno tome, jednostavnije je vizuelizirati sebe u ljudskom obličju, sa odorom svog Reda i glavom sokola za Ra, glavom krave za Ahator, glavom bradatog muškarca sa krunom za Tuma, odnosno bube za Kephru.


Glava sokola za Rea je malo problematična jer glavu sokola imaju i Horus, Sokar, Re-Herakti i mnogi drugi, a kako se ovde radi upravo o Re-Heraktiju, moje mišljenje je da treba vizualizirati glavu sokola sa Sunčevim diskom na glavi na koji je položena ureus kobra.

Bradati muškarac sa krunom=Atum Treba voditi računa o izboru krune i izboru brade.


To bi bio moj skromni doprinos :mah:
Image
ntsn nfr ntr

Egiptologija je HIV okultizma.
User avatar
L'Arlecchino
Član foruma
Posts: 365
Joined: Thu Jan 03, 2008 12:44
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Liber Resh vel Helios - Pozdrav Suncu

Post by L'Arlecchino »

Lepo, lepo. Valja imati vise ovakvih "dekonstrukcija" cisto da ljudi znaju sta i zasto rade.;)
Tada nakon svega dođoše mi izvesni ljudi govoreći: O Majstore! Objasni nam VELIKO DELO, O Majstore! A ja sam zadržao svoj mir.
O generacijo brbljivaca! ko će vas spasiti Besa koji se spustio na vas? O Brbljivci, Naklapala, Pričalice, Jezičare Jedne, Ćeretala, Žvakači Crvene Krpe koja je raspalila Apisa Spasitelja do besa, naučite prvo šta je Rad! a VELIKO DELO nije mnogo daleko od toga! ~ KEΦAΛH NB
User avatar
Tau Elohael
Član foruma
Posts: 806
Joined: Mon Jun 18, 2007 16:42
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

Re: Liber Resh vel Helios - Pozdrav Suncu

Post by Tau Elohael »

Hvala na dobrim komentarima Setperibsen! To sa 'stanistima' je prevod zavrsnih recenica 'Hail unto Thee from the Abodes of Night/Morning/Day/Evening' i ja to shvatam samo kao oznacavanje da je jedno doba dana proslo a sljedece nastupa... zato u zoru 'Hail unto Thee from the Abodes of Night' ali uvece 'Hail unto Thee from the Abodes of Day' i to je to... ne bih rekao da tu ima nekih predubokih metafizickih konotacija.
Every man and every woman is a star.
User avatar
Tau Elohael
Član foruma
Posts: 806
Joined: Mon Jun 18, 2007 16:42
Has thanked: 0
Been thanked: 0
Contact:

Re: Liber Resh vel Helios - Pozdrav Suncu

Post by Tau Elohael »

Setperibsen wrote:Eeee tu smo, kada sam davno počeo da se bavim ovim, nije mi bilo jasno ko je telemitski Ra-Hoor-Khuit, a stvari su mi se razjasnile uz pomoć Gardinera i Colliera, pomalo Allena. U pitanju je Re-Herakti, odnosno Re koji je Horus dva horizonta, a koja su to dva horizonta?
Jedan je istočni, drugi je zapadni. Zapad je boravište pokojnika, a Istok je zemlja zlata, zemlja Sunca, zemlja bogova.


U Liber AL se RHK i spominje kao 'gospod' ili 'gospodar dvostrukog stapa moci'... Nego, sa stanovista drevne egipatske religije koju ocito dobro poznajes, kako se tumace razlike izmedju tih razlicitih likova Hoora? Posebno me zanima relacija Re-Herakti i (grcki) Harpokrata, tj. Hoor-Paar-Kraata.
Mozda bi trebalo uzeti i mogucu ezotericnu interpretaciju da je svaki 'hoor' magijsko dijete, i razliciti aspekti su razlicite faze razvoja ili bivstvovanja tog pojedinog 'hoora'... no, kako se po tradiciji tumaci tj. interpretira 'hoor'?
Every man and every woman is a star.
User avatar
Setperibsen
Član foruma
Posts: 455
Joined: Wed Mar 08, 2006 21:48
Has thanked: 0
Been thanked: 0

Re: Liber Resh vel Helios - Pozdrav Suncu

Post by Setperibsen »

Nema tu ne znam kako komplikovanog odnosa, Heru je Horus koji postoji još od predinastičkog perioda zasigurno dokumentovan u titularnim zapisima na kartušama (već od nekih c. 3500/3400 godina p.n.e). Znači da je njegovo ime tada zapisano, što znači da je nesumnjivo stariji u religiji zajednica koje su živele na teritoriji Gornjeg Egipta. E sad, kako se pojavi novo božanstvo, Egipćani su voleli da blago rečeno 'frikombinuju', odnosno da slivaju aspekte jednog boga (ntr) sa aspektima drugog. U ovom procesu recimo postoje ntr1 i ntr2, kombinacijom aspekata mogu nastati ntr3 i ntr4, a da pri tom ne narušavaju prirodu, suštinu i postojanje prva dva. Ova ideologija se u egiptologiji zove egiparski sinkretizam i razlikuje se od originalnog sinkretizma upravo zbog prirode samih ntr-a, da postoje kao skup aspekata i energija kako u jednom bogu, tako da postoje u drugim bogovima preko svojih pojedinih aspekata potpuno slobodno.
U praksi to je recimo Re-Harakti, odnosno 'Ra koji je Horus dva horizonta', znači bog Ra je bog Sunca koji putuje u svojim barkama tokom celodnevnog ciklusa on stari i slabi, a pošto ide od istoka ka zapadu on je 'Horus dva horizonta'. Ne samo to, već je Horus jedan od najjačih bogova na barci, pa sinkretizam sa njim daje objašnjenje nadmoći Rea nad haosom.
Harpokrat je već mlađe božanstvo, ali samo kao božanstvo, zato što je ideja o malom Horusu postojala i ranije, ali tada nije posmatran kao ntr

Mozda bi trebalo uzeti i mogucu ezotericnu interpretaciju da je svaki 'hoor' magijsko dijete, i razliciti aspekti su razlicite faze razvoja ili bivstvovanja tog pojedinog 'hoora'... no, kako se po tradiciji tumaci tj. interpretira 'hoor'?
:happy:

Ha, tu leži zec. Evo nas kod multivokalne tribine i subjektivno opažajne kutije. Pa...
Zaključak mog odgovara je da je svaki od ovih bogova Horus, svi su oni na neki način Horus, na neki ne, odnosno samo je Horus, zapravo Horus, a ostali su bogovi nekih njegovih aspekata.
Da li je svaki od njih magijsko dete? Pa na neki način da, ali zavisi šta ti smatraš magičnim detetom, od toga naravno zavisi karakter interpretacije. Ja sa sigurnošću, odgovorno tvrdim da im thelema u Egiptu nije bila ni na kraj pameti, ali nešto što mi okultisti zovemo 'voljom' svakako jeste. To zapravo znači da je kao i sve ostalo u zapadnom okultizmu, manje više filtrirana egiptologija kasnog XIX i ranog XX veka. On jeste sin Izide, ona je između ostalog i boginja magije, Horus se služi magijom, moćno je božanstvo, ali da li je baš 'the magijsko dete' ne bih se složio sa takvim stavom. Težina takvog stava je u mogućnosti da se manipuliše interpretacijom u procesu ostvarivanja legitimiteta i kačenja za prošlost. Ali sa druge strane šta nije politika? Važno je imati dovoljno znanja da bi znao ko crpi sa kog bunara.
Različiti aspekti Horusa svakako jesu faze u njegovom životu, jer Egipćani nisu posmatrali bogove samo kao svetlosti i energije, već i kao ljude, sve to opet istovremeno, bez ikakvih problema.
i razliciti aspekti su razlicite faze razvoja ili bivstvovanja tog pojedinog 'hoora'

S tim što ovo svakako nije ezoterna interpretacija, ako kao ezoterno shvatimo neki okultni red. Ovo je egiptološka interpretacija, doduše malo izvučena iz konteksta koji složeniji.

Ima tu još zavrzlama, ali ovo je ukratko :mah:
Image
ntsn nfr ntr

Egiptologija je HIV okultizma.
Post Reply